Werk & ziekte

Ziekte is nooit leuk, niet voor de werknemer die uiteraard ook liever gezond is en ook niet voor de werkgever die de gevolgen van de ziekte zal merken in de bedrijfsvoering. Een ziekteproces zal meestal aanvangen met een ziekmelding. Een werkgever mag niet heel erg veel vragen aan een werknemer die zich ziek meldt.

Een werkgever mag het volgende vragen aan een zieke werknemer:

  • Het telefoonnummer waarop de werknemer te bereiken is en het (verpleeg)adres.
  • Hoe lang de werknemer denkt dat de ziekte gaat duren.
  • Wat de lopende werkzaamheden en afspraken zijn.
  • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval, maar niet of het verzuim werkgerelateerd is.
  • Of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid. Dat houdt in dat de werkgever de kosten van het ziekteverzuim en re-integratie mogelijk kan verhalen op de veroorzaker van het ongeval.
  • Of de werknemer onder 1 van de 4 vangnetregelingen valt op grond van de Ziektewet. De werknemer is daarbij niet altijd verplicht om te melden onder welke regeling hij/zij valt. Deze vraag mag alleen gesteld worden als de werknemer langer dan twee maanden in dienst is.

Een ziekmelding is het “startschot” voor het ontstaan van allerlei rechten en plichten. Naar het oordeel van veel werkgevers zijn de rechten en plichten daarbij wat oneerlijk verdeeld. Zo heeft een werknemer recht op twee jaar doorbetaling van salaris en ontslagbescherming en komen de kosten van de arbodienst en re-integratie voor rekening van de werkgever. Daarnaast loopt de werkgever het risico dat UWV tijdens de WIA-aanvraag tot het oordeel komt dat de werkgever onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht en de werkgever een loonsanctie oplegt.

Vaak wordt gedacht dat zieke werknemers niet ontslagen kunnen worden. Dit is in zijn algemeenheid juist, maar in de praktijk ligt dit veel genuanceerder. De vraag of een werknemer er goed aan doet zich “zomaar” ziek te melden en de vraag of een werkgever een zieke werknemer niet kan ontslaan laat zich niet zomaar beantwoorden.

Op de website https://werkenziekte.weebly.com  vindt u vragen en antwoorden over werk en ziekte.

Meer vragen over werk en ziekte? Maak een afspraak voor een kosteloos oriënterend gesprek via lawyer@xs4all.nl of 030 – 737 04 69.

vragen over werk en ziekte?

Maak een afspraak voor een kosteloos oriënterend gesprek