Rechtsbijstandverzekering

Veel mensen hebben een rechtsbijstandverzekering afgesloten om de kosten van juridische bijstand af te dekken. Een verstandige keus! Maar u dient wel te bedenken dat een rechtsbijstandsverzekeraar uw zaak als “schade” ziet. Uitgangspunt is dat een rechtsbijstandsverzekeraar het liefst zo min mogelijk tijd aan uw zaak besteed om zo hun schade te beperken. Dat kan uiteraard een negatief effect hebben op het resultaat van uw zaak.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, maar liever door een zelf gekozen advocaat wordt bijgestaan, zijn daar zeker mogelijkheden voor.

Een rechtsbijstandsverzekeraar moet op grond van uitspraken van het Europese Hof en de Hoge Raad het beginsel van “vrije advocaatkeuze” respecteren. Dit betekent dat u als verzekerde een eigen advocaat kan inschakelen als er een procedure moet worden gevoerd.

Een procedure ie niet alleen aan de orde als er bijvoorbeeld een ontbindingsprocedure, een loonvorderingsprocedure of een bezwaarprocedure gevoerd moet worden.​ In de situatie dat een werknemer op staande voet is ontslagen moet dit middels een procedure bij de Kantonrechter worden aangevochten. Ook dan geldt de “vrije advocaatkeuze”!

Indien uw rechtsbijstandsverzekeraar van mening is dat een zaak niet haalbaar is en de zaak niet in behandeling wil nemen kan, op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar, een second opinion worden aangevraagd. Menkveld Advocatuur kan een second opinion, voor u verzorgen.

Ook als u een rechtsbijstandverzekering heeft loont het altijd de moeite om contact op te nemen met Menkveld Advocatuur!!

Contact