Kosten

Aan het inschakelen van een advocaat zijn kosten verbonden. In verband met de werkzaamheden die worden verricht zal een uurtarief of een vast bedrag (fixed fee) worden afgesproken. Daarnaast kunnen ook nog andere kosten, zoals bijvoorbeeld deurwaarderskosten, griffierecht en kosten in verband met aangetekende brieven en uittreksels in rekening worden gebracht.

De uurtarieven van Menkveld Advocatuur zijn concurrerend.

Afhankelijk van het verloop van de zaak zal gedeclareerd worden. Dit kan tussentijds zijn om spreiding van de kosten te realiseren of aan het einde van de zaak. Uitgangspunt daarbij is dat vooraf en tijdens de zaak heldere informatie wordt verschaft omtrent de kosten. Uiteraard zullen de kosten zoveel mogelijk worden verhaald op de wederpartij.

In Nederland bestaat een systeem van gefinancierde rechtshulp, ook wel Pro Deo genoemd (toevoegingen). Aan mensen die aan door de overheid gestelde inkomens- en vermogensvoorwaarden voldoen kan door de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging worden afgegeven. Als een toevoeging wordt afgegeven hoeft in verband met het honorarium alleen een eigen bijdrage betaald te worden. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen en varieert. Als een toevoeging is verstrekt wordt veelal ook een lager bedrag in rekening gebracht in verband met griffierechten.

Alle informatie over toevoegingen vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Ook als u verzekerd bent bij een rechtsbijstandsverzekeraar is het mogelijk om Menkveld Advocatuur in te schakelen. Rechtsbijstandsverzekeraars dienen het beginsel van “vrije advocaatkeuze” te respecteren en hebben hun polisvoorwaarden daar op afgestemd.

Indien uw rechtsbijstandsverzekeraar van mening is dat een zaak niet haalbaar is en de zaak niet in behandeling wil nemen kan, op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar, een second opinion worden aangevraagd. Menkveld Advocatuur kan een second opinion, voor u verzorgen.

Contact