Letselschade

Een letsel is een beschadiging van het lichaam. Ook psychische schade is letselschade. Letselschade kan klein zijn en opgelost worden met het plakken van een pleister, maar ook dramatische gevolgen hebben, denk aan een dwarslaesie als resultaat van bijvoorbeeld een aanrijding.

Als u letsel hebt opgelopen als gevolg van:

 • een verkeersongeval,
 • een bedrijfsongeval,
 • tijdens het sporten of
 • door een dier,

dan bent u bij Jan Willem Menkveld aan het goede adres om de letselschade te verhalen. Ook een ZZPer die in opdracht van een ander werkzaamheden verricht kan schade vergoed krijgen als hem of haar een ongeval overkomt.

Bij schade die voor vergoeding in aanmerking komt kunt u denken aan:

 • smartengeld
 • kosten van behandelingen en behandelaars
 • reiskosten naar artsen en therapeuten
 • studievertraging
 • verlies van arbeidsvermogen
 • kosten van huishoudelijke hulp
 • verlies aan zelfwerkzaamheid (de kosten van bijvoorbeeld een tuinman)
 • kosten die u moet maken in verband met opname in het ziekenhuis of andere instellingen
 • aanschaf van hulpmiddelen die niet elders voor vergoeding in aanmerking komen
 • eigen risico van uw (zorg)verzekering
 • kosten van juridische bijstand

De schade wordt alleen vergoed als de aansprakelijkheid door de (verzekeraar van de) partij die de schade heeft toegebracht wordt erkend en dat kan bijzonder lastig zijn. Verzekeraars hebben nu eenmaal de neiging om zo min mogelijk schade uit te willen keren en zullen als het even kan aansprakelijkheid afwijzen. Maar ook als de aansprakelijkheid wel is erkend, is het van belang dat alle schade wordt vergoed.

Letselschadezaken nemen vaak veel tijd in beslag. Dat komt vooral omdat er medische informatie moet worden verzameld om conclusies te kunnen trekken en de uiteindelijke medische eindtoestand meestal lang op zich laat wachten. Om kosten die direct gemaakt moeten worden te kunnen betalen wordt er met voorschotten gewerkt.

Juist omdat letselschadezaken ingewikkeld zijn en grote invloed hebben op uw leven is het van groot belang om passende juridische bijstand in te schakelen. Er zijn veel partijen die hulp in letselschadekwesties aanbieden maar als u een advocaat inschakelt weet u in ieder geval dat er als het nodig is procedures gevoerd kunnen worden en dat alle kernwaarden die de advocatuur biedt van toepassing zijn. Denk hierbij aan onafhankelijkheid, integriteit, partijdigheid en de geheimhoudingsplicht.

Aarzel niet bij letselschade en neem contact op! lawyer@xs4all.nl of bel 030 – 737 04 69

Contact