Werk & reorganisatie

Werkgevers hebben een grote vrijheid om hun onderneming naar eigen inzicht in te richten. Zo kan een werkgever besluiten bepaalde werkzaamheden te beëindigen of andere besluiten nemen om tot een doelmatige bedrijfsvoering te komen. Het UWV en de rechter zullen besluiten van een werkgever marginaal toetsen, waarbij gekeken wordt of de besluiten in de gegeven, bedrijfseconomische, omstandigheden redelijk zijn.

De wetgever heeft de regels met betrekking tot reorganisatieontslag goed vastgelegd. Er zijn duidelijke regels die bepalen wie voor ontslag in aanmerking komt maar in de praktijk blijken die regels toch niet altijd even duidelijk.

Werkgevers komen vaak een sociaal plan overeen met vakbonden of de ondernemingsraad om de gevolgen van de reorganisatie te regelen. Ook kan een werkgever eenzijdig een sociaal plan opstellen en toepassen. Vaak zijn de voorwaarden in een sociaal plan beter dan de wettelijke voorwaarden, bijvoorbeeld omdat er faciliteiten voor herscholing of het verkrijgen van een nieuwe baan in staan.

Werkgevers die willen reorganiseren bieden meestal een vaststellingsovereenkomst aan om een procedure te voorkomen. Het is belangrijk dat een vaststellingsovereenkomst beoordeeld wordt door een specialist zodat bijvoorbeeld WW-rechten niet in gevaar komen. In de meeste vaststellingsovereenkomsten is opgenomen dat de werkgever de kosten van de advocaat van de werknemer betaalt, dus er is eigenlijk geen reden om geen juridische hulp in te roepen.

Gun uzelf bij een reorganisatie-ontslag een betaalbare specialist en maak bij een dreigend ontslag afspraak voor een kosteloos oriënterend gesprek via lawyer@xs4all.nl of 030 – 737 04 69.

Gun uzelf bij een reorganisatie een betaalbare specialist

Maak bij een dreigend ontslag afspraak voor een kosteloos oriënterend gesprek