Werk & functioneren

Disfunctioneren of ongeschiktheid voor de functie wordt vaak aangevoerd als reden voor ontslag. Het is best lastig voor een werkgever om een werknemer op deze grond te ontslaan. De werkgever zal onder andere duidelijk moeten maken dat het disfunctioneren niet het gevolg is van:

  • ziekte of gebreken
  • onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer
  • de arbeidsomstandigheden van de werknemer

Ook zal een werkgever moeten onderzoeken of herplaatsing van de werknemer in een andere passende functie, al dan niet met behulp van scholing, een mogelijkheid is.

Voor ontslag op grond van disfunctioneren aan de orde is zal een verbetertraject gevolgd moeten zijn. In een verbeterplan zal de werkgever de tekortkomingen moeten benoemen en concreet maken aan de hand van voorbeelden. Vervolgens dient de werknemer een redelijke termijn te krijgen om te verbeteren. Algemeen wordt aangenomen dat de verantwoordelijkheid voor het verbetertraject primair bij de werkgever ligt. De vorm van een verbetertraject ligt niet vast, het gaat er om dat serieus is getracht tot verbetering in het functioneren van de werknemer te komen. De lengte van een verbetertraject is, zoals vaak in het arbeidsrecht, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Vragen over disfunctioneren? Maak een afspraak voor een kosteloos oriënterend gesprek via lawyer@xs4all.nl of 030 – 737 04 69.

Vragen over Werk & functioneren

Maak een afspraak voor een kosteloos oriënterend gesprek