Werk & conflicten

Zoals in iedere relatie kunnen ook in arbeidsrelaties conflicten ontstaan. Deze conflicten kunnen ontstaan tussen werkgever en werknemer, maar ook tussen collega’s onderling of tussen leidinggevende en ondergeschikte.

Conflicten hebben altijd een negatieve invloed op de bedrijfsvoering en leiden meestal tot een situatie waar zowel werknemer als werkgever “niet blij” mee zijn. Voor zover conflicten niet voorkomen kunnen worden is het zaak dat conflicten zo snel mogelijk worden aangepakt en opgelost. Het inschakelen van een advocaat lijkt misschien niet de meest voor de  hand liggende stap om conflicten op te lossen maar dat is het wel degelijk. Vanuit meer dan 25 jaar ervaring met conflicten tussen werkgevers en werknemers kan Jan Willem Menkveld juist datgene doen waardoor een conflict niet verder escaleert en wordt opgelost. Die oplossing hoeft zeker niet altijd tot ontslag te leiden. Uiteraard kunnen daarbij derden zoals een mediator of een vertrouwenspersoon worden ingezet. Het is altijd maatwerk.

Vragen over conflicten op de werkvloer? Maak een afspraak voor een kosteloos oriënterend gesprek via lawyer@xs4all.nl of 030 – 737 04 69.

Vragen over conflicten op de werkvloer?

Maak een afspraak voor een kosteloos oriënterend gesprek