Werknemer cliënt:

“Ik ben naar u doorverwezen door mijn zus. Zij is HR-adviseur en heeft een keer tegenover u gestaan”